Подхода е индивидуален и се определя според възрастта, нивото на напредналост на

ученика и стиловото предпочитание. Уроците са едновременно забавни и образователни.

Работи се за координация, теория, солиране и импровизация, ползват се плейбеци;

свирят се песни според музикалните предпочитания на ученика.

Времетраенето на един индивидуален урок е 55 мин.