ГРУПОВИ  УРОЦИ

ГРУПОВИ УРОЦИ

След достигане на определено ниво на учениците, се свормират групи. Взима се под внимание възрастта, степента на напредналост и стиловото предпочитание. Времетраенето на един групов урок/репетиция е 55...
ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Подхода е индивидуален и се определя според възрастта, нивото на напредналост на ученика и стиловото предпочитание. Уроците са едновременно забавни и образователни. Работи се за координация, теория, солиране и импровизация, ползват се плейбеци; свирят се песни според...